GDPR

GDPR - Opća uredba o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679

 

Obzirom na Primjenu GDPR-a, SNH GAMA d.d. je poduzela sve potrebne korake u smislu usklađivanja svojeg poslovanja s navedenom Uredbom, te će nastaviti poduzimati daljnje mjere i kontinuirano održavati svoju usklađenost sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a posebice s Uredbom.

 

SNH GAMA Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka - ovdje

SNH GAMA služba za zaštitu osobnih podataka

- službenik za zaštitu podataka: dpo@snhgama.hr

- prijava povrede osobnih podataka: data.breach@snhgama.hr (isključivo za svrhe obrade u kojima je SNH GAMA voditelj obrade osobnih podataka)

- upit za ostvarivanje prava nad osobnim podacima (uvid, izmjena, ograničavanje obrade, brisanje, prigovor): personal.data@snhgama.hr